PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Daarom heeft Taleninstituut Brederode een privacyverklaring waaruit blijkt welke gegevens Brederode van u heeft en welke van deze gegevens gedeeld worden met derden.

Taleninstituut Brederode verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant bent van Taleninstituut Brederode. De gegevens die Brederode van u heeft, hebt u zelf aan Taleninstituut Brederode verstrekt.

Persoonsgegevens die Taleninstituut verwerkt

  • naam, adres, woonplaats
  • telefoonnummer en e-mailadres
  • bankrekeningnummer
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en per telefoon.

Taleninstituut Brederode verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de opdracht(en)
  • het communiceren met u via mail, post en telefoon over de vorderingen van de opdracht en de daaraan gerelateerde onderwerpen
  • het versturen van offertes, facturen, creditnota’s en andere administratieve zaken
  • het afhandelen van uw betaling/creditnota.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Taleninstituut Brederode zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wettelijke bewaringstermijnen die hiervoor staan. Na voltooiing van de opdracht zal Taleninstituut Brederode al uw gegevens archiveren. Het archief is beveiligd door een wachtwoord.

Delen met anderen

Taleninstituut Brederode verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden zonder nadrukkelijke toestemming. Taleninstituut Brederode deelt uw persoonsgegevens met derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en). Brederode sluit geen verwerkingsovereenkomst met bedrijven, overheden of andere instanties die uw gegevens verwerken als deze worden uitgevoerd in onze opdracht. Taleninstituut Brederode is niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging

Taleninstituut Brederode neemt alle noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Toestemming

Taleninstituut Brederode gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de opdracht waarvoor we met u een overeenkomst hebben afgesloten. Door middel van een akkoord op de offerte geeft u Taleninstituut Brederode toestemming voor uitvoering van de opdracht en voor het eventueel inschakelen van derden om de opdracht naar beste kunnen af te handelen. In het geval van het volgen van een talencursus geeft u toestemming op het moment dat u zich heeft opgegeven voor een cursus.

Start typing and press Enter to search