Je krijgt niets voor niets in dit leven.

Henrik Ibsen, 1828-1906

Noors voor beginners (ERK A1)

Inhoud
De inhoud van de lessen bestaat zo veel mogelijk uit conversatie. Er wordt veel aandacht besteed aan uitspraak en zinsbouw. Dt kan niet zonder kennis van eenvoudige grammatica en een basisvocabulaire. Met behulp van een lesmethode krijgt u stapje voor stapje de vaardigheden aangereikt om te kunnen spreken.

Doel
U kunt zich redden in alledaagse situaties over vertrouwde onderwerpen met korte eenvoudige zinnen. U kunt groeten en afscheid nemen. U kunt met simpele zinnen bestellen in een restaurant en boodschappen doen. U kunt wat over uzelf en uw familie vertellen.

Onderwerpen
Aan de orde komen onder andere: uitspraak, spellen, groeten, zich voorstellen, uit eten gaan, boodschappen doen, familie, getallen, de tijd, kleuren.

Lesmethode
De docent bepaalt welke methode er wordt gebruikt.

Noors voor gevorderde beginners (ERK A2)

Inhoud
De inhoud van de lessen bestaat grotendeels uit conversatie. Daar waar nodig wordt er aandacht besteed aan de grammatica. Er wordt voortgeborduurd op de kennis die u heeft opgedaan bij een eerdere beginnerscursus. Afhankelijk van de voorkennis, wordt aandacht besteed aan het gebruik van de verschillende tijden.

Doel
U kunt korte gesprekken voeren over eenvoudige onderwerpen of activiteiten. Hierbij moet u denken aan inlichtingen vragen, de bediening in een restaurant aanroepen en iets vragen, in winkels aangeven wat u wel of niet wilt. U kunt in eenvoudige zinnen vertellen over uw werk en familie. U kunt aangeven wat u van plan bent te gaan doen of gedaan hebt.

Onderwerpen
Te denken valt onder andere aan: werk, hobby’s, vrije tijd, reizen, telefoneren en e-mails schrijven.

Lesmethode
De docent bepaalt welke methode gebruikt wordt.

Noors voor gevorderden (ERK B1/B2)

Inhoud
De lessen op dit niveau worden waar mogelijk in de doeltaal gegeven. Met behulp van een lesmethode wordt het vocabulaire structureel verder uitgebreid, als ondersteuning voor de spreekvaardigheid. Grammatica komt alleen aan de orde waar dat nodig is.

Doel
Op dit niveau leert u zich onvoorbereid uit te drukken. U kunt deelnemen aan gesprekken over vertrouwde onderwerpen. U houdt zelf de conversatie gaande, mits deze over bekende thema’s gaan. Kernwoorden voor dit niveau zijn: enigszins onafhankelijk en spontaan.

Onderwerpen
Werk, vrije tijd, hobby’s, reizen, actuele gebeurtenissen, kennis van land en volk, standpunt uitleggen en ondersteunen, eenvoudige discussie.

Methode
De methode wordt door de docent gekozen.

Noors voor vergevorderden (ERK C1/C2)

Inhoud
De lessen op dit niveau worden in de doeltaal gegeven. Met behulp van een lesmethode of door de docent aangereikt lesmateriaal wordt het vocabulaire structureel verder uitgebreid, als ondersteuning voor de spreekvaardigheid. Grammatica komt alleen aan de orde waar dat nodig is.

Doel
Op dit niveau spreekt u vloeiend en zonder merkbare haperingen op elk gewenst vlak. Ideeen en meningen kunt u probleemloos formuleren. U heeft kennis van de idiomatische uitdrukkingen. U bent vertrouwd met de fijnere betekenis van woorden. Mocht u vastlopen in een zinsconstructie dan bent u in staat uw zinnen snel opnieuw te formuleren.

Onderwerpen
Werk, vrije tijd, hobby’s, reizen, actuele gebeurtenissen, kennis van land en volk, standpunt uitleggen en ondersteunen, eenvoudige discussie.

Methode
De methode wordt door de docent gekozen.

Cursus Noorse cultuur

Boeken (ERK B/C)
Deze cursus heeft de vorm van een workshop van 3 tot 5 lessen. Ze bestaan uit het lezen en bespreken van literaire werken, variërend van de grote schrijvers tot recent gepubliceerde werken van jonge auteurs.

Films (ERK B/C)
Gezamenlijk worden er 3 films bekeken, waarna er inhoudelijk wordt ingegaan op de thematiek.

Wat klanten zeggen

  • De docenten van Brederode bieden programma’s op maat en zijn super-enthousiast. Zij spelen al enkele jaren een belangrijke rol bij de immersion course voor onze buitenlandse scholieren.

    Leonie STS High School Nederland
  • Les op locatie, culturele ‘uitstapjes’; een winst voor onze culturele uitwisselingsprogramma’s en een vliegende start voor de scholieren! Bedankt voor jullie gedreven betrokkenheid.

    Leonie STS High School Nederland

Neem contact op

Heeft u vragen? Stel ze ons!

    Start typing and press Enter to search